Tag: fundacja stowarzyszenie ngo

Co nie co o stowarzyszeniach

rachunkowość fundacji i stowarzyszeń oddk. Artykuł o fundacjach i stowarzyszeniach obejmuje bogatą bibliografię obejmującą literaturę przedmiotu, akty normatywne i orzecznictwo, materiały legislacyjne i dokumenty rządowe. Jest pozarządową i niezależną placówką badawczą. ISP powst(...)